0164 278 800 Boerthaaveplein 2, 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Fysiotherapeuten

De fysiotherapeut brengt voor de operatie in kaart welke lichamelijke klachten er spelen en in hoeverre deze klachten belemmerend zijn in het dagelijks functioneren of in het uitvoeren van lichamelijke beweging. Als de klachten dusdanig belemmerend zijn, gaat de fysiotherapeut met u aan de slag om de klachten te verminderen.


Veel mensen vinden het moeilijk om te beginnen met bewegen. Door goede informatievoorziening over belasting en belastbaarheid van het lichaam en het stellen van de juiste doelen, helpt de fysiotherapeut u om te gaan bewegen.


De fysiotherapeut laat bewust ervaren wat uw lichaam aankan en waar het toe in staat is. Zo kan u in het traject na de operatie op een leuke en bewuste wijze een start maken met  sportactiviteiten tijdens de begeleide sportmomenten.
Wij zien dat mensen een enorme positieve sportieve verandering doormaken vanaf de screening tot aan het einde van de 8 begeleide sport momenten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: fysiotherapeut.bariatrie.boz@bravis.nl

Rob van der Zande