0164 278 800 Boerthaaveplein 2, 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Diëtisten

De meeste mensen met overgewicht weten al veel over calorieën, goede en slechte voeding en wat wel en niet kan. Toch blijkt vaak dat deze informatie niet altijd even compleet is of het moeilijk is dit toe te passen. Achtergrondinformatie over voeding is daarom zeer belangrijk bij het vormen van een goed en evenwichtig eetpatroon voor en na een operatie. De diëtist van het Obesitas Centrum Zuid West Nederland geeft voedingsadviezen en richtlijnen over de voeding rondom een operatie. Ze begeleidt u zo nodig individueel in een voortraject, geeft uitleg in groepsverband over het pre dieet en begeleidt u in de voeding na een operatie in groepsverband en individueel.

De diëtist geeft aandacht aan persoonlijke eetgewoontes en op welke manier deze kunnen worden omgezet naar een gezond en vol te houden eetpatroon. Hierbij wordt gekeken naar de verdeling van eetmomenten over de dag en op welke manier dit het beste in uw leefsituatie is in te plannen.

U kunt voor vragen contact opnemen met de diëtist per mail of via de telefoon. De contact gegevens staan hieronder vermeld

E-mailadres: dietist.bariatrie.boz@bravis.nl, vermeld bij het sturen van een mail altijd uw naam en geboortedatum.

Telefonisch spreekuur op maandag,  dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 12.30 uur. Telefoonnummer: 0164- 278800.