0164 278 800 Boerthaaveplein 2, 4624 VT Bergen op Zoom
  • Samen naar een gezond gewicht!

    Samen naar een gezond gewicht!

  • Alle disciplines binnen één centrum!

    Alle disciplines binnen één centrum!

  • Multidisciplinaire zorg op maat!

    Multidisciplinaire zorg op maat!

Begeleide sportmomenten

Het is belangrijk dat op alle mogelijke manieren wordt gestreefd naar een gezonder en fitter lichaam. Bewegen is daarbij erg belangrijk. Wij bieden iedereen die bij ons is geopereerd dan ook de mogelijkheid om onder begeleiding van onze fysiotherapeuten te gaan beginnen met bewegen. Ongeveer Zes weken na de operatie wordt gestart met de beweeglessen. Deze lessen zijn voor de duur van 8-10 weken à 1 uur per week. De lessen vinden plaats in de fitnessruimte in het Bariatrisch Centrum.

Onder leiding van een bewegingstherapeut wordt er in groepsverband gesport. Centraal hierin staat het kennis maken met het veranderende lichaam en het plezier leren krijgen in bewegen. De lessen worden aan iedere deelnemer aangepast zodat deze voor praktisch alle deelnemers toegankelijk zijn. Bewustwording en advies over het bewegen in de persoonlijke situatie komen ook aan bod. Ook wordt er uitgelegd hoe men doelgericht en verantwoord kan trainen.

Het is van belang om ook naast de begeleide sportmomenten te bewegen. Wij adviseren u om in uw thuissituatie minstens 2 tot 3 uur extra te gaan bewegen. Dit hoeft geen topsport te zijn of een sport die hoge kosten met zich meebrengt. Een paar uur wandelen of fietsen per week zal uw algehele conditie op termijn al aanzienlijk verbeteren. Van belang is een vorm van beweging te kiezen die passend bij u is. 

 

Om u aan te melden

 

 javascript:void(0)
 

Selectie uit veel gestelde vragen

- Hoeveel moet ik gaan bewegen?
Liefst een 30 tot 45 minuten per dag extra bewegen en twee maal per week een conditieverbeterende vorm van beweging. Het lichaam gaat pas na 30 minuten over tot de echte vetverbranding. We raden af om plotseling heel fanatiek te gaan sporten. Het is verstandiger om rustig te beginnen en langzaam te gaan opbouwen om blessures te voorkomen. Ga bovendien iets doen wat voor u goed inpasbaar is zoals wandelen of fietsen. Zoek iets wat u leuk vindt om te doen zodat u het langer zult volhouden  en leer naar uw lichaam te luisteren.
 
- Ik beweeg al erg veel in mijn dagelijks leven en op mijn werk, is dit niet voldoende?
Uw lichaam is gewend geraakt aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die u heeft en ziet dit niet als extra beweging. U zult dus naast deze beweging iets extra’s moeten gaan doen. Daarbij zult u in de nazorggroepen leren dat niet alle beweging training is. Trainen doe je doelgericht en volgens bepaalde regels.

 


- Waarom is het nazorgprogramma belangrijk?
U verandert niet als persoon na de operatie en u houdt dezelfde gewoontes en dezelfde manier van leven. Uw lichaam is echter wel veranderd en daar zult u uw gedrag op moeten aanpassen. Om ervoor te zorgen dat u weet wat verstandig eten en leven is en om oude gewoontes af te leren, krijgt u begeleiding van een diëtist, een fysiotherapeut en een psycholoog. Met goede begeleiding verliezen mensen meer gewicht en worden complicaties voorkomen. Zorgverzekeraars stellen nazorg daarom verplicht.
 
- Ik sport al bij een vereniging. Is de nazorg fysiotherapie voor mij dan toch nodig?
De nazorg fysiotherapie is heel specifiek gericht op de patiënt na een bariatrische ingreep en leert u heel specifieke dingen die voor u van belang zijn. Als u al aan sport doet is dit prima maar blijft de nazorg belangrijk om die specifieke dingen te leren en bijvoorbeeld te gebruiken bij uw eigen sport.
 
-Ik heb beperkingen (bijvoorbeeld gewrichtsproblemen/hartklachten). Kan ik dan wel meedoen met de nazorg fysiotherapie?
De groepen worden geleid door een fysiotherapeut die door zijn beroep gewend is oefeningen te bedenken voor mensen met beperkingen. Uw eventuele beperkingen worden tevoren met u besproken en uw programma/oefeningen worden daarop aangepast.